Takkvalitet är ditt naturliga val för byte av tak och plåtarbeten

Vi har över 20 års erfarenhet av takbranschen och vill påstå att vi är proffs inom området.

För att du som kund ska känna dig helt trygg och utan ansvar när arbetet utförs så jobbar vi enbart med totalentreprenader och tar fullt ansvar för arbetet.

Vi är ansvarsförsäkrade samt lämnar fulla garantier på att arbetet utförts på ett fackmannamässigt vis.

Vi ställer höga krav på oss själva och lägger därför stor vikt på vår personal. Vi är medvetna om vilka risker det finns i samband med takbyte. Därför är det enormt viktigt att personalen uppfyller de utbildningar och kvalitetskrav som finns för oss takläggare.

Vi följer Arbetsmiljöverket, Svensk Byggindustri och konsumentverket för ett hållbart företagande.

Med goda referenser, trevlig personal som är experter på tak, väl utförda arbeten och service utöver det vanliga kommer känna att ni valt rätt entreprenör för ert uppdrag.

Vi utgår från:

Nyköping

Norrköping

Linköping

Mjölby

Motala

Örebro